Voor alle kinderen is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.
De opvang op school is als volgt geregeld:

Maandag: Esther en Idske
Dinsdag: Cindy en Maroesja
Donderdag: Tinerigt en Nelleke
Vrijdag: Lisa

Blijft uw kind af en toe over, wilt u dat dan steeds even melden, hetzij met een
briefje, hetzij persoonlijk.

Het team organiseert de overblijf zelf, waarvoor de school aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage vraagt. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur via de ouderraad (OR). Van deze bijdragen worden speelmaterialen gekocht en andere spullen die de kinderen ten goede komen.