Voor alle kinderen is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.
De opvang op school is als volgt geregeld:

Maandag: Esther en Idske
Dinsdag: Cindy en Maroesja
Donderdag: Tinerigt en Nelleke
Vrijdag: Lisa

Blijft uw kind af en toe over, wilt u dat dan steeds even melden, hetzij met een
briefje, hetzij persoonlijk.

Aan het overblijven bij ons op school zijn in principe geen kosten verbonden. Wel
hebben wij op school ‘ de boterham’. De boterham is een als boterham uitziende
spaarpot waar het overblijvende kind vrijwillig een bijdrage in kan doen. Van deze
bijdragen worden onder andere dan weer speelmaterialen gekocht en andere spullen
die de kinderen ten goede komen.