Kwaliteitszorg

De basis van ‘t Startblok is een hecht team, voor wie onderwijs meer inhoudt dan
lesgeven alleen. Veel tijd en energie wordt besteed aan: voorbereiding, uitvoering en
controle, waarbij gezamenlijk overleg over het welzijn, de prestaties en mogelijkheden
van individuele leerlingen veel tijd vergt na de lestijden. Binnen het team is
aanzienlijke kennis en kunde aanwezig om elkaar onderling te ondersteunen en te
professionaliseren. In eerste instantie maken we daarvan gebruik. Vanuit het
opleidingcentrum van Voila volgen alle leerkrachten gedurende het schooljaar 2016-
2017 scholingsmomenten.

Kwaliteitsontwikkelingen

In het huidige schooljaar gaan wij ons als team nog verder ontwikkelen in het
doelgericht en opbrengstgericht werken. Tevens willen wij stap 1 van conscious
discipline ‘veiligheid‘ gaan implementeren in alle groepen. Conscious discipline is
een veelomvattend evidence based sociaal emotioneel programma voor scholen. Het
programma is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het programma is
ontwikkeld door dr. Becky Baily in Amerika. Wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat Conscious Discipine een positief schoolklimaat creëert en de
leerprestaties doet toenemen. Conscious discipline leert kinderen zelf
verantwoordelijk te zijn, het leert de discipline die ze nodig hebben om zich staande
te houden in deze wereld. Het gaat niet over kinderen vanuit macht willen beheersen
in hun gedrag.

Tevens gaat het team, met behulp van een extern deskundige, zich richten op het
meer reflecteren en evalueren met de kinderen tijdens de lessen (structuur aan
reflectie geven binnen de lessen). Het reflecteren sluit mooi aan op het doelgericht
werken en daarbij willen wij onze cooperactieve werkvormen borgen door hier
aankomend schooljaar, met behulp van scholing, gerichter mee aan de slag te
gaan. Daarnaast blijven wij ons volgend schooljaar specialiseren in het doordacht
lesgeven en het geven van een effectieve instructie.

Wij gaan ons in het schooljaar 2016-2017 richten op het specifieke aanbod voor
meer- en hoogbegaafde en werken daarnaast met behulp van een extern bureau
aan het verder ontwikkelen/ versterken van de executieve functies van onze
leerlingen.

In het schooljaar 2016-2017 gaan wij tevens onderzoeken welke hard en software wij
willen aanschaffen ter vervanging van de computers die wij nu gebruiken.
Volgend jaar gaan ook verschillende leerkrachten zich individueel specialiseren
door het volgen van de:
– Opleiding master SEN
– Opleiding tot IB-er