Thema duurzaamheid

Lisa DroogGroep 7/8

In de week van 7 tot 11 november hebben de kinderen uit groep 7/8 dagelijks gewerkt aan activiteiten passend bij het thema Duurzaamheid.
De kinderen hebben in één mindmap de voorkennis, de tussentijdse opgedane kennis en opgedane kennis achteraf schematisch weergegeven. Daarnaast hebben zij twee gastlessen gehad. Een les van de Nuyt groep, die werkzaam is in onze school. Zij zijn hard aan het werk om onze school duurzaam en energie neutraal te laten zijn. En een les van een ouder, die werkzaam is bij Ecofys(expert op het gebied van energiebesparing, duurzame energie-oplossingen en klimaatbeleid). Tijdens deze lessen werd besproken wat duurzaamheid inhoudt, welke vormen van duurzame energie er zijn en nog heel veel meer.
Ook hebben de kinderen op een middag met allemaal verschillende proefjes ervoeren hoe energie werkt en hoeveel energie opgewekt kan worden of hoeveel energie er gebruikt wordt door apparaten.
Een interessante week, waar de kinderen veel kennis hebben opgedaan en met elkaar gedeeld hebben.