Conscious Discipline’ is een opvoedkundig en wetenschappelijk onderbouwd sociaal
emotioneel programma voor in de klas en voor ons zelf.
Dit programma geeft de leerkrachten en de kinderen levensvaardigheden waar wij de
rest van ons leven iets aan hebben. Kalmte, bemoediging, assertiviteit, keuzes maken,
empathie, positieve intentie en consequenties zijn de pijlers waarop het programma is
gebaseerd. Dagelijkse conflicten worden uitdagingen in plaats van problemen als wij
(als ouder en leerkracht) conflicten kunnen beschouwen als een kans om kinderen iets
te leren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Conscious Discipline een
positief schoolklimaat creëert en de leerprestaties doet toenemen. Conscious
discipline leert kinderen zelf verantwoordelijk te zijn, het leert de
discipline die ze nodig hebben om zich staande te houden in deze veranderende wereld.