De letter a van arts, arm en apotheek

evoorburg@startblokachterveld.nlGroep 1/2

Deze week hebben wij de letter a geleerd, de a van arts, arm en apotheek. We hebben woorden gemaakt bij de letter a en een letter memory gemaakt met groep 2. Alle kinderen hebben de a van arm op een pleister op hun arm geplakt. Zo zullen ze de a niet snel vergeten..