Dindagavond 28 maart om 20.00 uur: ‘Ontwikkeling van jongens en meisjes: het is echt anders!’

Startblok AchterveldAlgemeen

Thema avond ’t Startblok en Humanitas op dinsdagavond 28 maart om 20.00 uur

Ontwikkeling van jongens en meisjes: het is echt
anders!

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de
veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde
waren. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk,
iets wat in de praktijk van alle dag al zolang merkbaar is. Welke
verschillen ervaart u tussen jongens en meisjes? Wat is de reden
van de verschillen tussen jongens en meisjes?

Kennis over de verschillen in de ontwikkeling tussen jongens en
meisjes biedt de mogelijkheid om kinderen te helpen en uit te
dagen naar hun mogelijkheden. Hierdoor ontstaat begrip,
waardoor we anders naar hen kunnen kijken en waarderen.

Inhoud van de ouderavond:
Hanneke Poot- van der Windt is onze gastspreker van deze
avond. Hannke is werkzaam als kinderfysiotherapeute en
psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam
binnen de kinderopvang en basisscholen. Tijdens deze
ouderavond geeft zij een theoretische onderbouwing in het
verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes.

Onderwerpen die deze avond o.a. aan bod komen:
– Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren
in het werkveld?
– Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en
meisjes?
– Welke consequenties heeft dit voor alle
ontwikkelingsgebieden?
– Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen
ontwikkelen en ook om tot een eigen identiteit te komen?
– Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de
beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?
– Hoe bied je deze activiteiten aan?

Nieuwsgierig geworden?

Dan zien wij u graag dinsdagavond
28 maart om 20.00 uur. Naast u als ouder/verzorger zijn ook
andere belangstellenden opa’s/ oma’s of vrienden oid meer
dan welkom. Graag even een mail naar
info@startblokachterveld.nl zodat wij weten op hoeveel
mensen wij kunnen rekenen.