Welkom op de pagina van groep 5/6.

Even voorstellen!

Maandag, dinsdag en woensdag staat Cindy van Hout voor de groep.

Donderdag en vrijdag staat Ivan Nijman voor de groep.

Daarnaast hebben we op donderdag en vrijdag ook een stagiaire; Kim Boshuis.

Contactgegevens

cvhout@startblokachterveld.nl

inijman@startblokachterveld.nl 

Tel: 0342-451877

Wat doen wij in groep 5/6?

In groep 5/6 werken we aan de hand van een aantal methodes aan de verschillende vakgebieden.

Voor een aantal vakken krijgen ze leerbladen als huiswerk mee. Belangrijk om dus thuis met de kinderen te oefenen.

Voor spelling en taal gebruiken we Staal. Daarbij is het belangrijk de woorden in klankgroepen te verdelen en de regels van de spellingcategorieën toe te passen.  Bij taal leren de kinderen van verschillende woorden de betekenis. Dit krijgen ze ook mee als huiswerk.

Voor rekenen gebruiken we Pluspunt. In groep 5/6 werken de kinderen aan het behalen van het tafel- en deeltafeldiploma. Het beheersen van de tafels en deeltafels is belangrijk omdat de kinderen het nodig hebben bij verschillende andere rekendoelen. Oefenen op school en thuis is dus een vereiste. Elke week kunnen ze met een kleine tussentoets laten zien of ze de betreffende tafel beheersen en kunnen ze een stapje verder komen op de “paraplu” (aftekenlijst van de leerlijn).

Groep 5/6 krijgt op verschillende momenten leesonderwijs. 1x in de week Blits; studievaardigheden, 1x in de week Leeslink; begrijpend lezen met leesstrategieën, 1x per week Grip op lezen; leesbegrip en cito vraagstelling, 2x in de week Station Zuid; technisch lezen. Daarnaast zijn er ook nog meerdere leesmomenten en leesvormen om het technische lezen te onderhouden.

De kinderen hebben 4x in de week circuit moment. Dit moment wordt ingevuld met extra instructie, extra uitdaging en even iets anders doen, zoals techniek opdrachten, creatief schrijven, programmeren etc.

Om de week krijgt groep 5 en groep 6 Engels. We werken met de methode Take it Easy die door middel van songs and movies de kinderen laten kennismaken met de Engelse taal. Pas in groep 7 krijgen ze daarvoor huiswerk mee voor toetsen. In groep 5/6 ligt de focus vooral op de dialoog en de uitspraak.

Groep 5/6 krijgt 1x in de week geschiedenis en 1x in de week aardrijkskunde of natuur&techniek. We werken met de methode Blink. Elke les staat een onderzoeksvraag centraal. De kinderen gaan vanuit een onderzoekende houding op zoek naar de antwoorden op deze centrale vraag. Belangrijk is om het leerblad thuis nog eens door te lezen wat we in de lessen hebben gedaan en geleerd.

Gym

De kinderen gymmen 2x in de week op maandag en donderdag. De lessen worden verzorgd door de vakdocent; Menno Majolee. Gymschoenen zijn verplicht!

Kijkje in de klas