Welkom op de pagina van groep 7/8.

Wij zijn Nelleke en Zweder en staan als duo al een aantal jaar voor groep 7/8. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geeft Zweder les en op woensdag Nelleke. Ons doel is om de leerlingen uit groep 7 het beste uit zichzelf te halen om zo een passend advies te kunnen geven. Groep 8 proberen we klaar te stomen voor het voortgezet onderwijs. Onder andere door het stimuleren van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Contact informatie

Zweder - zmelchers@startblokachterveld.nl
Nelleke - ndvries@startblokachterveld.nl

Tel: 0342-451877

Zweder (groep 7/8)

Laatste nieuws uit groep 7/8

Schoolkamp
Het schoolkamp eind september was dit jaar weer geslaagd. Ze hebben veel activiteiten gedaan en daar veel plezier met elkaar gehad. Mooi om te zien hoe gemakkelijk groep 7/8 samenwerkt met de andere groepen. Je ziet echt dat zij de oudsten van de school zijn. Voor de leerlingen uit groep 8 waren de nachten vrij koud (de temperatuur daalde tot 2 graden!).

Vakken in groep 7/8

Kind van de week

Elke week staat een kind centraal tijdens kind van de week. Deze week vertelt het kind over zijn hobby's, presenteert het kind een nieuwsbeurt en leidt het een gesprek tijdens de ochtendkring.

Taal

Staal is onze taalmethode. Hier is veel aandacht voor woordenschat, maar ook onderwerpen als spreken, luisteren, schrijven en taal verkenning aan bod. De kinderen krijgen elke thema de woordenschat mee naar huis en hiermee kunnen ze thuis de woorden leren.

Spelling

Hiervoor gebruiken we de methode Staal. We oefenen ieder blok met een aantal categorieën en daarnaast is het dictee een belangrijk onderdeel van de spellingles. Kinderen leren de woorden in stukjes hakken en elk stukje te koppelen aan categorieën. Wil je kinderen laten oefenen met spelling dit kan op de volgende website: www.spellingoefenen.nl

Lezen

Elke dag lezen de kinderen uit een zelfgekozen boek. Er zijn ook een aantal kinderen die flitsen samen met een klasgenoten. Flitsen is het vlot voorlezen van woorden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen thuis lezen. Daarbij is het ook vooral belangrijk dat de kinderen blijven oefenen met hardop lezen. Dit lezen komt veel terug bij de talige vakken; taal, studievaardigheden en begrijpend lezen.

Rekenen

‘Pluspunt’ is onze methode voor rekenen. Groep 7 maakt dit jaar kennis met breuken, omrekenen van maten en verhoudingstabellen. Groep 8 borduurt voort op de opgedane kennis uit groep 7. De vraagstelling wordt abstracter. Ook bij de cito-toetsen. Daarom is het belangrijk dat kinderen uit een tekst de juiste som weten te halen. Hier besteden we ook aandacht aan.

Schrijven

We werken met de methode ‘Klinkers’. Hier wordt aandacht besteed aan het herhalen en onderhouden van het schrijfschrift. Dit schooljaar starten we ook met het leren van het blokschrift. Tot grote verbazing van de kinderen, zijn hier ook regels aan verbonden!

Wereldoriëntatie

In de methode ‘Blink’ komen de vakken geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde aan bod. De kinderen gaan aan de slag met onderzoeksvragen en zo leren de kinderen meer over geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. Aan het einde van een thema krijgen de kinderen een leerblad mee. Dan hebben de kinderen een periode de tijd om te leren en dan krijgen de kinderen een toets.

Studievaardigheden

Blits is onze methode om onze studievaardigheden te trainen. We leren informatie uit verschillende bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen. We werken met de nieuwe Blits methode en deze methode is helemaal gericht op studievaardigheden die de kinderen nu gaan gebruiken, zoals het online opzoeken van informatie en welke sneltoetsen je op de computer kunt gebruiken. Het niveau van de vernieuwde methode ligt hoog.

Deep Learning

Elke woensdag werkt groep 7/8 aan Deep learning. Deep learning is vakoverstijgend; verschillende vakken lopen door elkaar heen. Begrijpend lezen; door het opzoeken en verwerken van zelf gevonden informatie. Spelling; het juist opschrijven van de informatie. Handvaardigheid; bij het verwerken van de opgedane kennis door het maken van maquettes, muurkranten, lapbooks, etc.
Het doel is om de kinderen een breder blik te geven op de wereld en inzicht te geven in verschillende gebieden, culturen, vieringen, normen en waarden, etc. Kinderen krijgen de ruimte om de diepte (deep) in te duiken op een onderwerp dat zij interessant vinden.

Engels

Take it easy is de methode die we hiervoor gebruiken. In deze methode staat het durven spreken van Engels voorop. De kinderen gaan iedere les met elkaar in gesprek. Uiteraard komen de onderdelen, lezen en grammatica ook langs. Elke les leren de kinderen nieuwe woorden. Voorafgaand aan de les wordt er een toetsje afgenomen waarvoor de kinderen moeten leren. De kinderen leren de woorden die in de les worden toegepast.

Muziek

We werken met de methode ‘123Zing’. Het luisteren naar, maken van, spreken over en bewegen op zijn aspecten waarin gewerkt wordt in de muzieklessen. De kinderen krijgen daarnaast ook muziekles tijdens de ateliers op woensdag. Op vrijdagmiddag wisselen we muziek af met andere creatieve vakken. Uiteraard komt het zingen voor groep 8 terug tijdens de musical.

Handvaardigheid

Op dinsdagochtend is er drie kwartier de ruimte voor kinderen om aan hun eigen projecten te werken. In overleg wordt een project gekozen die uitdagend genoeg is. Zo werken er kinderen met hout aan het maken van een boot, werken anderen aan het ontwerpen van een luxueus hotel en zijn anderen bezig met het bouwen van een knikkerbaan. Ook tijdens de ateliers wordt handvaardigheid aangeboden.

Gymnastiek

We gymmen dit jaar twee keer 60 minuten. Dit doen we op de maandag en vrijdag. Op deze dagen moeten de leerlingen hun gymspullen bij zich hebben. Denk hierbij aan schoenen met witte zolen.

Huiswerk
Maakwerk
De leerlingen krijgen één keer per week maakwerk mee voor thuis. Ze leveren dit uiterlijk op de dag zelf (vaak maandag) in en krijgen elke maandag weer nieuw huiswerk mee. Het huiswerk is vaak een toepassing van eerdere lessen. De leerlingen kunnen dit in principe zelf maken, maar mogen u natuurlijk om hulp vragen.

Leerwerk

De leerlingen krijgen één keer per week leerwerk mee voor Engels. De leerlingen hebben een week de tijd om de woordjes en zinnen uit hun hoofd te kennen. Zowel van Engels naar het Nederlands als andersom. Hierbij staat het leren leren centraal. Groep 8 krijgt extra Engels. Kinderen kunnen deze website gebruiken om te oefenen: www.wrts.nl.

Overig nieuws uit groep 7/8

Bekijk hier alle berichten uit groep 7/8