Welkom op de pagina van groep 8

Wij zijn Nelleke, Zweder en Steve. Nelleke staat maandag en dinsdag voor groep 8 en is op woensdag extra in school voor begeleiding en ondersteuning. Zweder staat van woensdag tot en met vrijdag voor de klas. Steve is in ieder geval het eerste halfjaar LIO-stagiair en geeft les op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Contactgegevens

Zweder Melchers- zmelchers@startblokachterveld.nl
Nelleke de Vries – ndvrvies@starblokachterveld.nl
Steve Murphy – smurphy@startblokachterveld.nl

Wat doen wij in groep 8?

Kind van de week
Elke week staat een kind centraal tijdens kind van de week. De kinderen bereiden thuis hun kind van de week voor. Dit kunnen verschillende onderwerpen zijn denk bijvoorbeeld aan: sport, familie, huisdieren of je favorieten speelgoed. We sluiten ‘kind van de week’ af op vrijdag met een nieuwsbeurt.

 

 

 

 

Taal
Staal is onze taalmethode. Hier is veel aandacht voor woordenschat, maar ook onderwerpen als spreken, luisteren, schrijven en taal verkenning komen aan bod. Naast de methode is er ook aandacht voor debatteren en argumenteren; hoe ga je respectvol met elkaars mening om en kun je ook argumenten bedenken als je eigenlijk ergens tegen bent en toch voor-argumenten moet bedenken?

Spelling
Voor spelling gebruiken we ook de methode ‘Staal’. We oefenen elk blok met een aantal categorieën en daarnaast is het dictee een belangrijk onderdeel van het goed schrijven van woorden. Kinderen leren de woorden in stukjes te hakken en luisteren welke categorie erbij past. Iedere categorie heeft zijn eigen standaard regel, zoals ‘plank-woord, daar komt geen G tussen’. 

Rekenen
‘Pluspunt’ is onze methode voor rekenen. De basis van het rekenen is in de voorgaande jaren gelegd. In groep 8 duiken ze verder de diepte in met begrippen als breuken, procenten, inhoudsmaten en verhoudingstabellen. Ook worden er thema’s aangekaart waar ze op de middelbare school mee verder gaan, zoals het rekenen met haakjes en het berekenen van de oppervlakte van een cirkel en driehoek. 

Lezen
Elke dag lezen de kinderen uit een zelfgekozen boek. Ze maken per halfjaar 3 korte boekverslagen om te laten zien dat ze de kern uit het verhaal kunnen halen.

Schrijven
We werken met de methode ‘Klinkers’. Hier wordt aandacht besteed aan het herhalen en onderhouden van het schrijfschrift. Dit schooljaar starten we ook met het leren van het blokschrift.

Wereldoriëntatie
In de methode ‘Blink’ komen de vakken geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde aan bod. De kinderen gaan aan de slag met onderzoeksvragen en zo leren de kinderen meer over geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. Dit jaar werken we met thema’s waarbij de verschillende vakken geïntegreerd zijn. Zo zijn ze bezig met natuur, aardrijkskunde en geschiedenis naast elkaar. 

Studievaardigheden
Blits is onze methode om studievaardigheden aan te leren en hier starten we mee in groep 5. We leren informatie uit verschillende bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen. Deze vaardigheden lijken soms vanzelfsprekend, maar het nauwkeurig lezen en volgen van stappen vergt oefening. Leerlingen leren ook te benoemen hoe zij zelf bepaalde onderwerpen aanpakken. Zo zien klasgenoten meerdere strategieën en kunnen ze zelf kiezen welke hen het beste ligt.  

Engels
Hiervoor hebben we een nieuwe methode, ‘Take it easy’. In deze methode staat het durven spreken van Engels voorop. De kinderen gaan met elkaar in gesprek in het Engels en daarnaast luisteren ze naar liedjes en verhaaltjes. Elke les leren de kinderen nieuwe woorden en passen deze toe in dialogen. 

Muziek/Toneel
Aan het eind van het jaar voert groep 8 een musical op en daarbij komt veel zang kijken. Iedere vrijdag zijn we bezig met muziek. Herkennen van bepaalde ritmes (maatsoorten), zingen van meerstemmige liedjes en zelf muziek maken. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de methode 123zing.

Handvaardigheid
Elke week gaan we met elkaar aan de slag met handvaardigheid. Zo leren de kinderen verschillende technieken en leren de kinderen verschillende materialen kennen. De kinderen krijgen ook tijdens de ateliers op woensdag handvaardigheid aangeboden. 

Gymnastiek
We gymmen dit jaar twee keer 60 minuten. Dit doen we op de maandag en donderdag onder leiding van meester Menno. Op deze dagen moeten de leerlingen hun gymkleding bij zich hebben. 

Huiswerk groep 8
Het maakwerk en leerwerk voor thuis  is vooral bedoeld om de leerlingen te leren dat school niet eindigt als de bel gaat. Op het VO wordt verwacht dat je ook thuis aan de slag bent. De hoeveelheid en frequentie hiervan verschilt per school en niveau.
De leerlingen krijgen één keer per week maakwerk mee naar huis. Ze leveren dit voor dinsdag in en krijgen elke dinsdag weer nieuw huiswerk mee voor de week erna. Het huiswerk is vaak een toepassing van eerdere lessen. De leerlingen kunnen dit in principe zelf maken, maar mogen u natuurlijk om hulp vragen. Het huiswerk wordt afwisselend opgegeven, soms digitaal, soms op papier. 

Leerwerk groep 8
De leerlingen krijgen één keer per week leerwerk mee voor Engels. De leerlingen hebben een week de tijd om de woordjes en zinnen uit hun hoofd te kennen. Zowel van Engels naar het Nederlands als andersom. Hierbij is het ook belangrijk dat de leerlingen goed leren hoe ze de woorden moeten schrijven. Kinderen kunnen deze website gebruiken om te oefenen.

Weektaak
Iedere week werken de leerlingen zelfstandig aan de weektaak, bestaand uit rekenen, spelling en woordenschat. Hier kan aan gewerkt worden als het reguliere werk af is en tijdens een circuit-moment. 

De stap naar het voortgezet onderwijs (VO)

 

Eind groep 7 hebben de leerlingen hun voorlopig advies gekregen. Met dit voorlopige advies kan er thuis gekeken worden naar verschillende scholen en kunnen er opendagen bezocht worden. Voor regio Amersfoort is er een duidelijk overzicht van deze opendagen op de site vanbasisnaarbrug. Voor de scholen in Barneveld (De Meerwaarde en het JFC) dient u de website van de betreffende school in de gaten te houden.

 

Kijkje in de klas