Kind van de week Rooster 2020-2021

evoorburg@startblokachterveld.nlAlgemeen, Groep 1/2

_2020-2021 Kind van de week groep 1 _ 2

Op ‘t Startblok werken we in alle groepen met ‘kind van de week’. In deze week mag uw kind elke dag iets meenemen waar hij of zij iets over wil vertellen en waar zijn/haar klasgenoten vragen over zullen stellen. Dit met als doel dat kinderen het gevoel hebben dat ze even in het middelpunt staan en dat ze oefenen met vertellen voor een groep kinderen. Uw mag er zelf voor kiezen of u in één keer spullen meegeeft voor de hele week of dat uw kind elke dag iets meeneemt. Het is bijv. ook mogelijk dat uw kind een huisdier meeneemt om over te vertellen, dit mag allemaal! Graag dan even afstemmen over een geschikt tijdstip.

 

 

In bovenstaand rooster kunt u zien wanneer uw kind aan de beurt is om kind van de week te zijn.