Maak- en leerwerk in groep 7

mpampus@startblokachterveld.nlGroep 6/7

De kinderen van groep 7 krijgen dit jaar steeds vaker maak- en leerwerk. Zo krijgen de kinderen elke dinsdag maakwerk mee, en elke vrijdag leerwerk Engels mee. Maakwerk houdt in dat de kinderen het werk moeten maken. Leerwerk houdt in dat de kinderen iets moeten leren.

Elke dinsdag krijgen de kinderen maakwerk mee, we geven papieren maakwerk mee maar ook digitaal. De kinderen hebben dan een week de tijd om hun maakwerk te maken en op tijd in te leven op school. Het maakwerk is niet gekoppeld aan één vak.

Elke vrijdag geven we de kinderen leerwerk Engels mee. De kinderen hebben dan één week de tijd om deze woorden /zinnen te leren. Na een week leren krijgen de kinderen een toetsje over de geleerde Engelse woorden/zinnen.

Wij op t’ Startblok vinden het belangrijk om de kinderen alvast voor te bereiden op het voortgezet onderwijs, waarbij huiswerk en leerwerk een belangrijk onderdeel is. Daarom willen we graag dat alle kinderen alvast van groep 7 een agenda kopen waarin ze hun huis- en leerwerk kunnen opschrijven, zodat ze zelf verantwoordelijk zijn over hun eigen leerproces.

Groep 7 gaat dit jaar voor het eerst werken met een agenda. We gaan de kinderen hierbij begeleiden, en stap voor stap helpen hoe ze het beste de agenda kunnen gebruiken.

Hier een aantal tips:

  1. Let goed op tijdens de uitleg. Dan weet je goed wat je moet doen en hoe je het precies moet maken.
  2. Begin op tijd met het leren voor een toets. Het is beter om elke dag tien minuten te leren voor een toets dan om de dag van tevoren twee uur te leren.
  3. Zorg voor een rustige werkplek. Bijvoorbeeld: een overzichtelijk bureau of aan een lege tafel, mobiel bij leerwerk een half uur beneden neerleggen of op stil / vliegtuigstand zetten
  4. Gebruik  je agenda. Zo weet je precies wanneer iets af moet zijn en wanneer je iets moet inleveren. Kijk ook alvast naar de week erop!
  5. Vind een manier van leren die voor jou werkt. Het overschrijven van leerwerk, een tekening van je leerwerk maken, WRTS gebruiken(dit is een fijne site voor bijvoorbeeld Engels, een samenvatting maken, in (korte) stukjes indelen,  je laten overhoren door je ouders.