De basis van ‘t Startblok is een hecht team, voor wie onderwijs meer inhoudt dan lesgeven alleen. Veel tijd en energie wordt besteed aan: voorbereiding, uitvoering en controle, waarbij gezamenlijk overleg over het welzijn, de prestaties en mogelijkheden van individuele leerlingen veel tijd vergt na de lestijden.

Nascholing

Binnen het team is aanzienlijke kennis en kunde aanwezig om elkaar onderling te ondersteunen en te professionaliseren. In eerste instantie maken we daar gebruik van. Daarnaast volgen alle leerkrachten gedurende het schooljaar 2021-2022 scholingsmomenten georganiseerd door stichting Voila. Ook hebben wij diverse teamscholingen en volgen de leerkrachten individuele nascholingsprogramma’s.