Kwaliteitszorg

De basis van ‘t Startblok is een hecht team, voor wie onderwijs meer inhoudt dan
lesgeven alleen. Veel tijd en energie wordt besteed aan: voorbereiding, uitvoering en
controle, waarbij gezamenlijk overleg over het welzijn, de prestaties en mogelijkheden
van individuele leerlingen veel tijd vergt na de lestijden. Binnen het team is
aanzienlijke kennis en kunde aanwezig om elkaar onderling te ondersteunen en te
professionaliseren. In eerste instantie maken we daarvan gebruik. Vanuit het
Voila volgen alle leerkrachten gedurende het schooljaar 2018-
2019 scholingsmomenten en daarnaast hebben wij teamscholingen en volgen de leerkrachten individuele nascholingsprogramma’s.