Tevredenheidsonderzoek 2020

Wij vinden het belangrijk om de mening van u, als ouder, over het onderwijs te peilen. Eens per twee jaar vindt er daarom een kwaliteitsonderzoek plaats. Dit doen we via digitale vragenlijsten.
Ook het personeel en de leerlingen van de hoogste groepen doen mee aan dit onderzoek. De gegevens worden anoniem verwerkt en er vindt een algemene terugkoppeling plaats naar de MR en all ouders. De uitkomsten worden door de school gebruikt om verder te werken aan verbeteringen van ons onderwijs.

Eind 2020 hebben wij een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door
het bureau Beekveld en Terpstra. De ouders/verzorgers, medewerkers en leerlingen
gaven gemiddeld een dikke 8,7 aan de school. Vooral het pedagogisch klimaat, de
veiligheid, de kwaliteit van de school en het passend onderwijs scoorden hoog op
deze enquête. Ouders/verzorgers gaven aan erg tevreden te zijn over de maximale
uitdaging die ’t Startblok biedt aan de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.
Daarnaast scoorde het onderdeel ‘mijn kind leert samenwerken met andere
leerlingen’ de maximale score.  In 2023 willen wij opnieuw een
tevredenheidsonderzoek laten plaatsvinden met als streven minstens zo’n goede
score.