Thema Vriendschap

evoorburg@startblokachterveld.nlGroep 1/2

We starten dit jaar met het thema vriendschap in groep 1 en 2. Een thema wat zich uitstekend leent voor de start van het schooljaar waarin de groep gevormd wordt. We bespreken met de kinderen wat er bij vriendschap hoort en spelen situaties met ze uit. We bouwen samen torens om het samenwerken te bevorderen. We leren hoe je kleine conflictjes met elkaar oplost en dat foutjes maken mag.

De eerste weken staat er een belangrijke regel centraal:

‘Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat’.

Ook hebben we een klassenbord gemaakt, daarbij hoort het volgende versje:

Ik ben ik en jij bent jij

samen zijn wij, wij!