Vacature groepsleerkracht 5/6

Lisa HamakerAlgemeen

Maak jij het verschil?

Zijn dit woorden waar jouw onderwijshart sneller van gaat kloppen?
Dan hebben wij dé baan voor je:
leerkracht voor groep 5/6 ( 04 – 0,6 fte) per aanvang schooljaar 2018-2019

Wij bieden:
• Een enthousiast team dat onze leerlingen stimuleert het beste uit zichzelf te halen.
• Een enthousiast team dat professioneel wil (samen)werken.
• Een school met een veilige en uitdagende leeromgeving waar kinderen graag komen.
• Een school die ouders/verzorgers stimuleert om mee te denken en mee te werken, om thuis en school op elkaar te laten aansluiten.
• Een school die verbonden is aan de mensen, de organisaties en de activiteiten in de wijk.
• Inschaling volgens CAO PO.
• Voldoende scholingsmogelijkheden binnen de school en binnen Stichting Voila.

Wij zoeken een collega:
• Met enthousiasme voor het onderwijs in al haar facetten.
• Die het maximale wil halen uit de leerlingen en zichzelf.
• Met aantoonbare affiniteit, kennis en ervaring met de leeftijdsgroep.
• Die stuurt met complimenten, humor en stijl.
• Die daadkrachtig is en consequent kan zijn.
• Die kinderen, ouders en leerkrachten inspireert.
• Die weet waarin hij/zij kan schitteren en dit benut ten behoeve van ons onderwijs.
• Die de missie en visie van ‘t Startblok onderschrijft (zie www.startblokachterveld.nl).
• Die beschikt over lesbevoegdheid PO.

‘t Startblok is een toegankelijke school, in én vooral voor het dorp Achterveld. Iedereen is welkom. Er werken twaalf leerkrachten in zes groepen met ongeveer honderdtwintig leerlingen. Wij hebben veel ruimte in en om ons gebouw. De sfeer op school is ontspannen, de leerkrachten kennen alle kinderen en de kinderen kennen elkaar. De kernwaarden van ons onderwijs zijn openheid, eigenaarschap, respect, betrokkenheid, kwaliteit en samen. Ons onderwijs is erop gericht ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden. Uitgangspunten: een veilige, uitdagende leeromgeving, effectieve instructie, samenwerkend en actief leren. De leerling leert daarin verantwoording te dragen voor zijn of haar leerproces. Wij gaan er van uit dat alle kinderen knap zijn, het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent. Dit betekent dat we uitgaan van de talenten van de kinderen, om ze optimaal voor te bereiden op de steeds veranderende maatschappij. Wij verwachten van onze leerkrachten dat ze kindgericht zijn, goed kunnen samenwerken en kunnen werken in combinatiegroepen. Wij zijn bezig om op innovatieve wijze ons onderwijs verder vorm te geven. Op ’t Startblok werken kinderen en teamleden vanuit intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Wij investeren in eigen ontwikkeling en gezamenlijke verantwoording voor en met de kinderen.

Solliciteren:
Stuur je brief met motivatie en je CV uiterlijk vrijdag 29 juni t.a.v. Marianne Kuiper naar info@startblokachterveld.nl