Verkeer rondom de school

Startblok AchterveldAlgemeen

Heerlijk zo een nieuw schooljaar waarin wij met elkaar direct duidelijkheid kunnen scheppen naar iedereen over de verkeersveiligheid rondom onze school. 

Afgelopen jaar hebben wij er met elkaar voor gezorgd dat het een stuk ‘verkeersveiliger’ is rondom de school, super! Natuurlijk weet u nog dat er een verkeersverbod is onder de breng en haaltijden van school en dat het ‘even- snel afzetten- met de auto- ’ dus ook niet de bedoeling is. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat wij ook direct bij de start van het nieuwe schooljaar deze afspraken hanteren. 

Op het schoolplein wordt daarnaast niet gefietst. Uiteraard moedigen wij kinderen juist aan om op de fiets naar school te komen, maar stap even af als je op het schoolplein aankomt, zodat wij er samen voor zorgen dat het schoolplein veilig is voor iedereen. 

Uiteraard zullen wij deze afspraken ook in de klas met alle kinderen bespreken. Ik vraag u daarnaast om elkaar ook op een fijne manier aan te spreken als iemand deze veiligheidsafspraken helaas even is vergeten, dit alles met als hoogste doel; een veilige omgeving voor u en voor uw kind!