Indeling van de groepen
Als basis functioneren de leerlingen in een stamgroep( = jaargroep). Er zijn verschillende combinaties van jaargroepen op ’t Startblok. Binnen deze stamgroep vindt differentiatie en “extra” hulp plaats. Door te werken met combinatiegroepen leren de kinderen hierdoor al jong om goed samen te werken en elkaar te helpen. Ook leren ze zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen.

Schooljaar 2022-2023
Dit schooljaar werken wij op ’t Startblok in 5 groepen.
* Groep 1/2
Vanaf januari 2023 ontstaat een groep 0/1 en een groep 2.
* Groep 3
* Groep 4/5
* Groep 6/7
* Groep 7/8

Als u op de groepspagina klikt, kunt u meer lezen over de verschillende groepen (binnenkort beschikbaar).