Schooljaar 2021-2022

Dit schooljaar vergaderen wij op:
– 27 oktober 2021
Notulen MR vergadering woensdag 27 oktober 2021
– 8 december 2021
Notulen MR vergadering woensdag 8 december 2021
– 9 februari 2022
– 15 maart (thema-avond met GMR)
– 11 mei 2022
– 15 juni 2022 (gedeeltelijk met de OR)

De notulen van voorgaande jaren kunnen altijd opgevraagd worden via mr@startblokachterveld.nl