Kwaliteitsonderzoek

De Nederlandse overheid houdt toezicht op de kwaliteit van scholen via de onderwijsinspectie. Jaarlijks bekijkt de inspecteur een inspecteur de toetsgegevens en allerlei beleidsdocumenten van de school.
Een goed functionerende school krijgt één keer in de vier jaar een uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
Een inspectieonderzoek resulteert in het wel of niet toekennen van het basisarrangement. Er zijn twee opties:
• wel toekennen basisarrangement (bij voldoende kwaliteit)
• niet toekennen basisarrangement, scholen komen dan onder toezicht inspectie te staan en krijgen de nominatie zwak of zeer zwak.

Predicaat goed

Alle standaarden zijn beoordeeld met de hoogste score, een goed!

’t Startblok heeft het rapport van de inspectie van het onderwijs met  ontzettend veel plezier en trots gelezen. Wij zijn content dat de schoolvisie en overtuiging van ‘t Startblok overeenkomt met het beeld van de inspectie op ons onderwijs. Wij beschouwen het als een groot compliment en voelen ons geëerd dat de Onderwijsinspectie ’t Startblok op standaarden heeft beoordeeld met een ‘goed’

Kwaliteitsoordelen op onderzochte standaarden:

  • Resultaten goed
  • Zicht op ontwikkeling goed
  • Didactisch handelen goed
  • Samenwerking goed
  • Schoolklimaat goed
  • Veiligheid goed
  • Evaluatie en verbetering goed
  • Kwaliteitscultuur goed

Op ’t Startblok is ons onderwijs erop gericht ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden, waarbij wij als leerkrachten ons verplichten het maximale haalbare te bereiken en hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen ten behoeve van de leerling resultaten. Dit rapport toont aan dat wij als school de juiste koers varen, het is zeer uniek dat een school op elk onderdeel de maximale score behaald. Wij zijn ontzettend trots en voelen ons vereerd met de uitslag van de inspectie.

Het rapport van 2016 is na te lezen op de site van de inspectie https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/10250?pagina=1&zoekterm=achterveld

Ook op scholen op de kaart kunt u lezen hoe wij er als school voor staan:

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11280/Basisschool-het-Startblok/categorie/Waardering