Eindresultaten

De eindresultaten (Cito-eindtoets) van de afgelopen jaren stemmen tot tevredenheid. Alle jaren is er structureel boven het landelijk gemiddelde gescoord. ’t Startblok heeft zich de afgelopen jaren zeer gericht op de manier van lesgeven; hoe kunnen wij ons als school verbeteren?
Waar liggen de kansen/ de valkuilen? Vast staat dat de inzet van het effectieve instructiemodel heeft bijgedragen aan deze resultaten. De leerlingen profiteren zichtbaar van de effectieve manier van lesgeven en zijn zich bewust van de (leer)doelen die gesteld worden.
Het team heeft aandacht voor de leergroei van elke leerling. Door het goed zicht houden op de leerlingen en jaarlijkse analyse op zowel schoolpopulatie, afzonderlijke groepen en individuele leerlingen, kan er goed doelgericht gewerkt worden met elkaar.
Er worden hoge doelen gesteld op cognitief gebied, maar er is ook zicht op en ruimte voor de bredere ontwikkeling van het kind. Dit alles samen zorgt ervoor dat wij goed passend onderwijs kunnen bieden en elk kind proberen te laten groeien.
Het stemt ’t Startblok vooral tot tevredenheid dat de kinderen op grond van deze behaalde score allemaal naar die vorm van vervolgonderwijs kunnen die geadviseerd is.
Voor het team, de leerlingen en de ouders zijn zulke eindresultaten een bekroning op het werk.