Eindresultaten

De eindresultaten (Cito-eindtoets) van de afgelopen jaren stemmen tot tevredenheid.
Alle jaren is er structureel boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Jaar Landelijk gemiddelde Score ’t Startblok
2012 535.5 540.1
2013 535.1 548.9
2014 535.4 545.5
2015 534.9 539.5
2016 533.0 541.1
2017 535.1 542.7
2018 535.0 539.2
2019 536.1 539.4

’t Startblok heeft zich de afgelopen jaren zeer gericht op de manier van lesgeven; hoe kunnen wij ons als school verbeteren? Waar liggen de kansen/ de valkuilen? Vast staat dat de inzet van het effectieve instructiemodel heeft bijgedragen aan deze resultaten. De leerlingen profiteren zichtbaar van de effectieve manier van lesgeven en zijn zich bewust van de (leer)doelen die gesteld worden. Het stemt ’t Startblok vooral tot tevredenheid dat de kinderen op grond van deze behaalde score allemaal naar die vorm van vervolgonderwijs kunnen die wij geadviseerd hadden. Voor het team, de leerlingen en de ouders zijn zulke eindresultaten een bekroning op het werk.