Stichting Voila

Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigd, te weten de Katholieke (2 scholen), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging) en de Protestant Christelijke (4 scholen). Tevens is er, binnen Voila,1 Interconfessionele school aanwezig. Na een zorgvuldig proces zijn het Protestants Christelijk, Katholiek en Openbaar primair onderwijs in Leusden per 26 augustus 2009 gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur: Voila.
Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.

College van Bestuur

Stichting Voila heeft een eenhoofdig College van Bestuur, mevrouw Akke Wiersma. Zij wordt ondersteund door het bestuursbureau.

E-mail info@voilaleusden.nl.
Website: www.voilaleusden.nl

Raad van Toezicht

De raad van Toezicht van Voila bestaat uit de volgende leden:
Dhr. Ir. W.G. Dirks (voorzitter), dhr. A. Kreulen, dhr. B.J. Meijer MBA MHD, mw. A.M. Schipper MSC en de heer R. Bloemers.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.

GMR

Vanuit de oudergeleding: 

Michel Frerichs (ouder Groenhouten)
Sander van Velthoven (ouder Berkelwijk)
Erwin Bruinsma (ouder Alandsbeek)
Martine Boogaard (ouder Leusden Zuid)
Vacature

Vanuit de personeelsgeleding:
Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Joke Jansen (leerkracht Leusden Zuid)
Marlies Hartog (leerkracht Biezenkamp)
Lisa Hamaker (leerkracht Berkelwijk)
Ernestine van Eeghen (leerkracht Alandsbeek)

Voor iedere leerling willen we passend onderwijs verzorgen, zodat elk kind gewoon in Leusden naar school kan. Door samen te werken komt dat doel dichterbij.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Voila: http://www.voilaleusden.nl