OUDERRAAD

‘t Startblok heeft actieve en betrokken ouders en verzorgers, verenigd in de oudervereniging. Zij zorgen voor alle zaken die het schoolleven (extra) aangenaam maken.

De oudervereniging heeft een ouderraad. De ouderraad initieert en organiseert, in overleg met het team, activiteiten en zorgt voor financiële middelen voor de extra’s op school. Daarnaast coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen, bestaande uit ouders/verzorgers en vrijwilligers. Werkgroepen organiseren zowel nieuwe als jaarlijks terugkerende activiteiten.

De werkgroepen zijn er onder andere op het gebied van de schooldieren, tuin- en bouwklussen, sport en spel en luizencontrole.

Het team, de kinderen en de ouders/verzorgers maken samen ‘t Startblok tot ‘t Startblok!

Camiel de Munnik (voorzitter)
Edwin van den Hengel (penningmeester)
Jacob Muller (secretaris)
Eline Belderok (lid)
Yvette Verzijl (lid)
Nathasja Baalman (lid)

Vertegenwoordiger vanuit het team: Esther Voorburg

Contact: ouderraadstartblok@gmail.com
Contact penningmeester: PMORstartblok@hotmail.com

Wanneer u bepaalde vragen heeft of notulen wilt inzien, kunt u deze opvragen via bovenstaand mailadres.