school-basisschool-startblok-achterveld

Wij leven in een wereld waar wij iedere dag weer nieuwe indrukken opdoen, waar dingen snel veranderen, waar wij dagelijks leren hoe wij kunnen deelnemen aan deze samenleving en welke invloed we er op kunnen uitoefenen. Ieder individu blijft zijn leven lang leren, bewust of onbewust. Door juist aandacht te hebben voor de talenten van elk kind, deze te stimuleren en nadrukkelijk in te zetten bij de verdere ontplooiing en ontwikkeling, wordt de groei naar volwassenheid versterkt en bevorderd. ’t Startblok zet naast kennisoverdracht en het leren van vaardigheden expliciet in op talenten en gaven van alle kinderen. Elk kind heeft namelijk al van nature specifieke kenmerken en eigenschappen die hem of haar onderscheiden en kenmerken als individu. Hierdoor is elk kind uniek. Dit heeft ook betrekking op de wijze waarop het kind zich ontwikkelt. Op ‘t Startblok leren niet alleen de kinderen. Iedereen leert op onze school. We leren van en met elkaar en we willen de kinderen, ouders en teamleden bewust maken dat ontwikkeling nooit stopt en laten ervaren hoe ontzettend boeiend leren kan zijn. Het geeft je de voldoening om jezelf te ontwikkelen, gebruik te maken van je talenten, bewust te worden van je competenties en samen met en van anderen te leren.

Daarom is de missie van ’t Startblok:

‘Samen maken wij het verschil’