Welkom op de groepspagina van groep 6/7

Even voorstellen

Mijn naam is Melvina, ik staat de hele week voor groep 6/7. Op maandagochtend en op dinsdagochtend hebben we Zweder en Lisa in de groep. Zweder en Lisa gaan kleine groepjes kinderen begeleiden.

We hebben ook elke dinsdag een stagiaire in de klas, Rabia Taspinar .

Contact gegevens

Melvina Pampus – mpampus@starblokachterveld.nl

Wat doen wij in groep 6/7?

Kind van de week

Elke week staat een kind centraal tijdens kind van de week. De kinderen bereiden thuis hun kind van de week voor. Dit kunnen verschillende onderwerpen zijn denk bijvoorbeeld aan: sport, familie, huisdieren of je favorieten speelgoed. We sluiten ‘kind van de week’ af met een boekbespreking. 

Taal

Staal is onze taalmethode. Hier is veel aandacht voor woordenschat, maar ook onderwerpen als spreken, luisteren, schrijven en taal verkenning aan bod. De kinderen krijgen elke thema de woordenschat mee naar huis en hiermee kunnen ze thuis de woorden leren. 

Spelling

Hiervoor gebruiken we ‘Staal’. We oefenen elk blok met een aantal categorieën en daarnaast is het dictee een belangrijk onderdeel van het goed schrijven van woorden. Kinderen leren de woorden in stukjes te hakken en elk stukje heeft een categorieën. Wil je kinderen laten oefenen met spelling dit kan op de volgende website: www.spellingoefenen.nl

Lezen

Lezen is een belangrijk onderdeel van de basisschool. Elke dag lezen de kinderen uit een zelfgekozen boek. Er zijn ook een aantal kinderen die flitsen samen met een klasgenoten. Flitsen is het vlot voorlezen van woorden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de kinderen thuis lezen.

Rekenen

‘Pluspunt’ is onze methode voor rekenen. Dit jaar maken we kennis met breuken en leren we rekenen met verhoudingstabellen. Verder gaan we aan slag met grote keer- en deelsommen, het aflezen van de kalender en cijferend rekenen. Daarnaast is het ook belangrijk dat kinderen uit een verhaaltjessom de juiste som weten te halen. Hier besteden we ook aandacht aan. Daarnaast leren de kinderen ook reflecteren doormiddel van tijdens de les aan te geven hoe goed ze het doel snappen. Ik kan het betekent dat je het ook aan iemand uit kan leggen, ik kan het bijna betekent dat je je eigen werk goed kan maken, ik oefen nog betekent dat je nog aan het oefenen bent en soms nog wat hulp nodig hebt en ik heb het aan het leren betekent dat je het samen met iemand aan het oefenen bent. 

Schrijven

We werken met de methode ‘Klinkers’. Hier wordt aandacht besteed aan het herhalen en onderhouden van het schrijfschrift. Dit schooljaar starten we ook met het leren van het blokschrift.

Wereldoriëntatie

In de methode ‘Blink’ komen de vakken geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde aan bod. De kinderen gaan aan de slag met onderzoeksvragen en zo leren de kinderen meer over geschiedenis, natuur en techniek en aardrijkskunde. Aan het einde van een thema krijgen de kinderen een leerblad mee. Dan hebben de kinderen een periode de tijd om te leren en dan krijgen de kinderen een toets.

Blits

Dit is onze methode om onze studievaardigheden te trainen en hier starten we mee in groep 5. We leren informatie uit verschillende bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen .

Engels

Hiervoor hebben we een nieuwe methode, ‘Take it easy’. In deze methode staat het spreken van Engels voorop. De kinderen gaan met elkaar in gesprek in het Engels en daarnaast luisteren ze naar liedjes en verhaaltjes. Elke les leren de kinderen nieuwe woorden, daarnaast leren ze Engels te verstaan, maar er is ook focus op het schrijven van Engels en daarnaast bespreken we ook de grammatica. 

Muziek

We werken met de methode ‘123Zing’. Het luisteren naar, maken van, spreken over en bewegen op zijn aspecten waarin gewerkt wordt in de muzieklessen. De kinderen krijgen daarnaast ook muziekles tijdens de ateliers op woensdag. 

Handvaardigheid

Elke week gaan we met elkaar aan de slag met handvaardigheid. Zo leren de kinderen verschillende technieken en leren de kinderen verschillende materialen kennen. De kinderen krijgen ook tijdens de ateliers op woensdag handvaardigheid aangeboden. 

Gymnastiek

We gymmen dit jaar twee keer 60 minuten. Dit doen we op de maandag en donderdag onder leiding van meester Menno. Op deze dagen moeten de leerlingen hun gymkleding bij zich hebben. 

Huiswerk groep 7

De leerlingen krijgen één keer per week huiswerk mee. Ze leveren dit voor of op dinsdag in en krijgen elke dinsdag weer nieuw huiswerk mee. Het huiswerk is vaak een toepassing van eerdere lessen. De leerlingen kunnen dit in principe zelf maken, maar mogen u natuurlijk om hulp vragen.

Leerwerk groep 7

De leerlingen krijgen één keer per week leerwerk mee voor Engels. De leerlingen hebben een week de tijd om de woordjes en zinnen uit hun hoofd te kennen. Zowel van Engels naar het Nederlands als andersom. Hierbij is het ook belangrijk dat de leerlingen goed leren hoe ze de woorden moeten schrijven. Kinderen kunnen deze website gebruiken om te oefenen: www.wrts.nl.

Kijkje in de klas

 

 

Het lokaal van groep 6/7, met vooraan een kring van blokken, hier krijgen de kinderen de instructie. Elke dag beginnen wij de dag in de kring.

 

 

 

 

 

Hier zie je ons doelenbord, hier vind je alle doelen die behandeld worden in de groep.

 

 

 

 

 

Elke kind heeft een eigen doelenboekje, de kinderen reflecteren hierbij op de aangeboden doelen.

 

 

 

 

 

 

 

Samen met elkaar afspraken maken om het schooljaar goed te beginnen.