In geval van ziekte van een van de leerkrachten proberen wij dit altijd intern eerst op te lossen, zodat de kinderen te maken krijgen met een vast gezicht. Dit is echter niet altijd mogelijk en dan maakt ’t Startblok gebruik van de diensten van een vervangerspool voor onderwijzend personeel.

Kinderen naar huis sturen is een uiterste middel als vervanging of opvang niet te vinden valt. Ouders worden hier tevoren van op de hoogte gesteld. Er wordt dan gebruik gemaakt van Parro om u hierover te informeren. De school kiest i.v.m. de grootte van de diverse groepen, liever niet voor verdeling van leerlingen over overige groepen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw kind thuis op te vangen, dan is er altijd wel een mogelijkheid om een enkele leerling op school op te vangen. Dit gebeurt dan in overleg.