In geval van ziekte van een van de leerkrachten proberen wij dit altijd intern eerst op te lossen, zodat de kinderen te maken krijgen met een vast gezicht. Dit is echter niet altijd mogelijk en dan maakt ’t Startblok gebruik van de diensten van een vervangerspool voor onderwijzend personeel. Lukt het hen niet om vervanging voor ons te verzorgen, dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten, die op dat moment geen groepstaken vervullen.

Kinderen naar huis sturen is een uiterste middel als vervanging of opvang niet te vinden valt. Ouders worden hier tevoren van op de hoogte gesteld. Er wordt dan gebruik gemaakt van een telefooncirkel of er wordt een email gestuurd. De school kiest i.v.m. de grootte van de diverse groepen, liever niet voor verdeling van leerlingen over overige groepen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw kind thuis op te vangen, dan is er altijd wel een mogelijkheid om een enkele leerling op school op te vangen. Dit gebeurt dan in overleg.