De uitgangspunten van ’t Startblok zijn:

De school begeleidt kinderen zo goed mogelijk in hun groei naar volwassenheid en bereidt kinderen voor op een volwaardige plek in de maatschappij.

 • ‘t Startblok is een leer- en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat
 • ’t Startblok streeft naar een veilige omgeving voor kinderen waarin zij zich prettig voelen en met plezier naar schoolgaan.
 • ’t Startblok vindt het belangrijk dat kinderen verantwoord en bewust keuzes kunnen maken, bewust zijn van geldende waarden en normen, zelfbewust, (zelf)reflecterend en respectvol handelen en groeien naar een volwaardig participerend burgerschap.
 • ’t Startblok besteedt veel aandacht aan instrumentele en cognitieve vaardigheden opdat kinderen beter in staat zijn op te groeien tot volwaardige en zelfstandige personen.
 • ’t Startblok steekt zoveel mogelijk in op het niveau van ieder kind en streeft naar een zo passend mogelijk aanbod, gericht op de zone van naaste ontwikkeling.
 • ’t Startblok worden onze lessen ingericht via het model doordacht lesgeven en neemt coöperatief leren een prominente plaats in. Wij differentiëren tijdens de instructie en tijdens de verwerking.
 • ’t Startblok werkt met een doorgaande (pedagogische) lijn van groep 1 t/m 8. Iedere groep doet mee!
 • ’t Startblok stimuleert de ontwikkeling van talenten en zet deze talenten in bij zoveel mogelijk ontwikkelingsgebieden.(cognitieve, sociale, culturele, emotionele en motorische ontwikkeling). Wij werken vanuit de principe : niet “hoe knap ben ik?”, maar “ hoe ben ik knap?”
 • ’t Startblok stelt alles in het werk om kinderen, die anders buiten het reguliere basisonderwijs zouden vallen, zo goed mogelijk in het leerproces te begeleiden. Uiteraard speelt (de zwaarte van) indicatie en de deskundigheid van de leerkracht(en) een rol in de aanname van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. Dit is terug te lezen in ons schoolonderteuningsprofiel.
 • ’t Startblok investeert en participeert actief binnen de dorpsgemeenschap.
 • ’t Startblok streeft naar een optimale afstemming en samenwerking met ouders om invulling te geven aan een gedeelde verantwoordelijkheid als het om ontwikkeling van kinderen gaat.