Welkom op de groepspagina van groep 1 en 2

 

Op maandag en dinsdag werkt Ingrid Habraken in groep 1-2. Op woensdag, donderdag en vrijdag werkt Yvonn van de Grootheveen in groep 1-2. Tessa de Jong loopt haar LIO-stage in onze groep en is werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag. Daarnaast werkt Steve Murphy gedurende de week ook in groep 1/2 en zal hij het tweede half jaar samen met Tessa groep 2 doen.

Contactgegevens
Yvonn van de Groothevheen – yvdgrootheveen@startblokachterveld.nl
Tessa de Jong – tdejong@startblokachterveld.nl
Wat doen wij in groep 1/2?

In groep 1-2 werken wij themagericht. Vanuit de verschillende thema´s sluiten wij aan op de belevingswereld van de kinderen en werken wij spelenderwijs aan de gestelde doelen. Wij werken met de methode Kleuterplein aangevuld met projecten van Kleuteruniversiteit. Naast de thema´s hebben wij een aantal vaste activiteiten gedurende de week. Zo bieden wij iedere week een nieuwe letter aan, staat er iedere week een ander cijfer centraal, hebben wij iedere week een gymles van onze gymleerkracht Menno, hebben wij iedere week een ICT circuit om de computervaardigheden verder te ontwikkelen en hebben wij iedere week een Engels les.

In onze groep 1-2 is er naast de taal- en rekendoelen ontzettend veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij werken vanuit het gedachtegoed van Conscious discipline. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd sociaal-emotioneel programma waarbij veiligheid en verbinding centraal staat.

In onze kleuterklas staat zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal. We proberen de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om zelfstandig dingen op te pakken. Dit bereiken wij op verschillende manieren. Zo werken wij met hulpjes, twee kinderen die gedurende de week de leerkracht ondersteunen. Ook hebben wij de stiltekapitein, een wc kapitein en een troostkapitein. Deze taken worden dagelijks door een andere leerling vervuld. We laten de kinderen elkaar zoveel mogelijk helpen en werken met een takenbord waarbij iedere leerling verantwoordelijk is voor een bepaalde taak in de klas.

Een dag in groep 1-2

Wij starten iedere ochtend met de goedemorgenwenser. Dit is één van de kinderen, die de andere kinderen ontvangt bij de deur met een begroeting. Vervolgens hebben wij de inloop, waarbij de kinderen in rust starten met een werkje aan hun tafel. Daarna hebben wij het ochtendritueel in de kring. Hierbij zingen we onze goedemorgenliedjes, kijken we of alle kinderen er zijn en maken we met elkaar een afspraak waar wij de hele dag aan gaan werken. Na het goedemorgenritueel hebben wij een gezamenlijke kringactiviteit, hierin komen de taal- en rekendoelen in terug.
Na de kringactiviteit is het speel-werk moment, hierbij mogen de kinderen op het kiesbord kiezen en worden er werkjes gemaakt. Soms zelfstandig en soms met de juf. Na het spelen in de verschillende hoeken is het tijd om wat te eten en te drinken en daarna gaan we lekker buiten spelen. Tijdens het buiten spelen hebben we verschillende fietsen en karren waar de kinderen mee mogen spelen. Ook bieden we regelmatig spelvormen aan tijdens het buiten spelen. Na het buiten spelen zitten we weer met elkaar in de kring voor een groepsactiviteit. Dit is vaak een activiteit gericht op wereldorientatie, muziek, dans of drama.
Dan begint de middag. we eten brood met elkaar  en genieten we van een kwartiertje buiten spelen met de hele school. ´s Middags werken wij vaak in circuitvorm, we hebben een motoriek circuit, een rekencircuit en een ICT circuit. Daarna gaan we weer lekker spelen en werken. Tijdens het spelen sluit de leerkracht aan in het spel en wordt er spelenderwijs geleerd. We sluiten de dag weer af in de kring.
Gedurende de hele dag wordt er zoveel mogelijk aangesloten op alle verschillende niveaus van de kleutergroep.

Iedere woensdag werken wij vanuit de uitgangspunten van Deep Learning. Onder het kopje ´Deep Learning´ is hier specifieke informatie over te vinden. De woensdagen werken wij veel groepsdoorbrekend met de groepen 1-4 en hebben wij ´s middags verschillende ateliers met vakdocenten. De kinderen werken dan binnen het thema aan verschillende vakgebieden. Er is een dansdocente, een beeldend docente, een gymdocent en er worden diverse ateliers verzorgd door de groepsleerkrachten.

 

Kijkje in de klas