Kernwaarden van ’t Startblok zijn:

SAMEN leer je meer dan alleen en samen kom je verder! Samen geeft aan dat wij als team samen voor de leerlingen staan, dat leerlingen, ouders en team met en van elkaar leren.

RESPECT is een voorwaarde om tot leren te komen. Respect naar elkaar toe geeft een basis voor veiligheid (terug te vinden in ons pedagogisch en didactisch handelen. We leren de kinderen dat wederzijds respect betekent dat je waardering hebt voor elkaar en rekening houdt met elkaar.

EIGENAARSCHAPvan kinderen: Wordt voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Voor je eigen werk en voor elkaar.

Streven naar KWALITEIT en kwaliteiten bij elkaar herkennen. Wij werken met een doorgaande leerlijn met gevarieerde leersituaties. Daarmee bieden we kennis, vaardigheden en houdingen aan waardoor we het maximale uit de ander en onszelf kunnen halen. We hebben hoge verwachtingen afgestemd op de mogelijkheden. .

OPENHEID is terug te vinden in onze manier van communicatie naar alle partijen toe, maar zeker ook in de bouw van de school, geen wanden en deuren, alle deuren staan open tijdens het werken,

Door onze BETROKKENHEID bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. We zorgen ervoor dat zowel kinderen als hun ouders zich gezien en gehoord voelen en gaan in dialoog om ontwikkeldoelen en voortgang te bespreken. Ook van ouders verwachten we een betrokken en ondersteunende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.