Op ’t Startblok is ons onderwijs erop gericht ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden, waarbij wij als leerkrachten ons verplichten het maximale haalbare te bereiken en hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen ten behoeve van de leerling resultaten op elk niveau. Wij werken aan de brede ontwikkeling van kinderen – hart, hoofd en handen staat bij ons centraal.

Op ’t Startblok vinden wij het belangrijk dat wij alle kinderen kunnen helpen vanuit de allesomvattende slogan; Goed in leren en goed in leven!  Wij werken met elkaar aan de brede ontwikkeling van onze leerling. Cogntief, sociaal emotioneel en vanuit Deep Learning.

Het laatste inspectierapport  toont aan dat wij als school de juiste koers varen, het is zeer uniek dat een school op elk onderdeel de maximale score behaald. Wij zijn ontzettend trots en voelen ons vereerd dan door de inspecteur van onderwijs met het predicaat ‘GOED’ zijn beoordeeld.

De inspectie omschreef de school in de conclusie als volgt:

Op ’t Startblok staat het kind centraal en draagt het ambitieuze team gezamenlijk zorg voor de ontwikkeling van alle leerlingen. Er is een cultuur van samen, continu, verbeteren. Deze professionele cultuur vertaalt zich in
doorgaande pedagogische en didactische lijnen binnen de school. Op ’t Startblok is ‘niets voor niets’ vertellen de leraren dan ook. De werkwijze van de school resulteert in stabiel hoge eindopbrengsten. De directie heeft een belangrijke rol als cultuurbewaker en vervult deze rol op dagelijkse basis op de werkvloer. De leerlingen op ’t Startblok vertellen dat zij zich gezien en gehoord voelen en zijn enthousiast over het leerstofaanbod en de lessen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak naar 0342-451877 en neem contact op met de directeur, Lori Murphy,  of mail gerust naar info@startblokachterveld.nl

Met vriendelijke groet en graag tot ziens!

Team ’t Startblok