Iedereen is welkom

’t Startblok is een openbare basisschool. Iedereen is welkom op onze school. Dit geldt zowel voor de leerlingen, hun ouders als voor de leerkrachten. De openbare school is er voor alle kinderen, ongeacht je afkomst of je geloof. Juist de ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden vinden wij op Obs ‘t Startblok belangrijk. ’t Startblok gaat veelal uit van de inbreng van de kinderen tijdens kringgesprekken of spelen in op de actualiteiten in de samenleving. Deze onderwerpen dragen bij aan actief burgerschap en sociale integratie.

Gedurende hun schooltijd wordt de (leef)wereld van de kinderen steeds groter. In de stad maar ook in Achterveld wonen mensen vanuit de hele wereld. Belangrijk is dat wij dicht bij de wereld van de kinderen blijven en het dus in eerste instantie zo dichtbij mogelijk houden.

Verschillende culturen

Op ’t Startblok willen wij graag dat de leerlingen zich meer bewust worden van de verschillende culturen die er in onze maatschappij zijn. Het gaat er hier om dat leerlingen, ieder op hun eigen niveau, leren omgaan met verschillende culturen, geloven en leefwijzen in de Nederlandse samenleving. Daarnaast laten wij de kinderen ook kennismaken met kinderen en hun leefomgeving en leefwijze(n) in andere werelddelen.

De kennis van de verschillende geestelijke stromingen draagt bij aan het ontwikkelen van een eigen waarden- en normenpatroon bij de kinderen. De kinderen ontdekken dat de maatschappij een multicultureel karakter heeft. Waarden en normen worden in de school voorgeleefd en geoefend. Het gaat om ervaringen in de school waarbij leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen opdoen die hen in staat stellen om deel uit te maken van de maatschappij.

Levensbeschouwelijk onderwijs

De groepen 1 t/m 8 krijgen levensbeschouwelijk onderwijs. Alle belangrijke godsdiensten, zoals het Christendom, de Islam, het Jodendom, Boeddhisme en Hindoeïsme worden in een opbouwende lijn van groep 1 t/m groep 8 behandeld door middel van gesprekken, thema’s en opdrachten. Zowel een bezoek aan de moskee, een gastspreker in de klas als een bezoek aan onze kerk in Achterveld zijn opgenomen in het programma.

De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke relatie zien tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.