Handelingsgericht werken

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht (HGW), met groepsplannen van Harry Janssens. Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarop de kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen de leraren twee keer per jaar (januari en juni) een groepsplan op. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep.

Onderwijsbehoeften

Wij stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Elk kind heeft zijn eigen voorkeursleersstijlen en ontwikkelingstempo. De leerkracht verdiept zich in wat de kinderen nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.
We vinden het belangrijk dat een kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken; met andere woorden: dat een kind lerend blijft. Het onderwijsaanbod wordt daarom gedifferentieerd aangeboden; voor de één extra uitdaging, voor de ander extra instructie en oefening. Als u op een willekeurig moment in de groep zou komen kijken, ziet u dat kinderen met verschillende opdrachten op verschillende niveaus bezig zijn. Voor kinderen is dit heel prettig, omdat een kind dan niet het stempel hoeft te krijgen als ‘zwakke leerling’ of ‘slimme leerling’.
Op deze manier waarderen we de verschillen in talenten en mogelijkheden van kinderen. Om dezelfde reden vinden we het belangrijk dat de kinderen die dat nodig hebben zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen klas krijgen. In sommige gevallen is het beter om de extra begeleiding anders te organiseren, bijvoorbeeld met behulp van externe deskundigen, of een enkele keer individuele begeleiding buiten de groep. In deze gevallen worden altijd de intern begeleider en ouders betrokken