Kwaliteit

“Kwaliteit” heeft veel facetten. Wanneer we het begrip “kwaliteit” van toepassing
brengen op de ontwikkeling van mensen, wordt het wel heel erg relatief. Wie kan
bepalen wat de kwaliteit van leven is en wie kan bepalen wat de standaardnorm
daarvoor moet zijn? Kinderen, in hun totale ontwikkeling, maken groeiperiodes door
die belangrijk zijn voor hun eigen, individuele groei naar “volwassenheid”. Vanuit
hun achtergrond, aanleg en omgeving is er een diversiteit aan ontwikkeling. Juist die
diversiteit maakt het zo moeilijk om tot een standaard kwaliteitsnorm te komen. ‘t
Startblok is geen opleidingsinstituut voor robots met een Kema-keurmerk.
De leerkrachten houden naar eigen vermogen rekening met de diversiteit van
‘kinderlijke’ ontwikkeling en zijn alert op de vermogens van ieder kind afzonderlijk

Net- wel en net- niet

Wij werken op de grens van net-wel en net-niet kunnen van de leerlingen. Door
observaties en toetsen wordt regelmatig gecheckt of die grens niet onder- of
overschreden wordt. De intern- begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Juist
omdat wij het zo belangrijk vinden om ontwikkeling in zijn totaliteit te kunnen zien,
wordt door elke leerkracht – in alle openheid – gesproken over opvallende facetten
van de leerlingen. Voortdurend wordt met andere collega’s de eigen zienswijze
geëvalueerd. Ook wordt er door het team gereflecteerd op eigen werken. Doen we
(nog) wel de dingen die er toe doen en hoe kunnen we onszelf blijven ontwikkelen?
Nascholingscursussen worden gevolgd om de eigen deskundigheid te vergroten.