GEDRAGSCODE

Om een veilig schoolklimaat te bevorderen heeft obs ‘t Startblok een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode is bestemd voor:

  • Het personeel, leerlingen en ouders van obs ‘t Startblok
  • Andere personen die in opdracht van de school werkzaam zijn, zoals vrijwilligers en studenten.
  • Ouders die aanwezig zijn in of rondom de school en ouders die ondersteunende  werkzaamheden verrichten.
  • Externen zoals schilders of medewerkers die tijdelijk op school werkzaam zijn.
  • Bezoekers van de school.

Deze gedragscode ziet op alle mogelijke onderlinge relaties tussen de hierboven beschreven groepen en individuen.

SPREEKUUR VAN DE SCHOOLLEIDING EN DE LEERKRACHTEN

De schoolleiding en de leerkrachten hebben geen vast spreekuur. Na schooltijd kunnen de ouders altijd wel met vragen bij de schoolleiding en de leerkrachten terecht. Is er iets speciaals dat u wilt bespreken, maakt u dan even een afspraak. Schroomt u niet hiervan gebruik te maken; kleine problemen zijn dikwijls eenvoudig op te lossen, en u helpt niet alleen uw kind, maar ook de leerkracht.

KLACHTENPROCEDURE

Als u klachten heeft over de gang van zaken op school is het in eerste instantie het beste om naar de leerkracht van uw kind te gaan. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u de volgende stappen zetten:

  • Een afspraak maken met de directie.
  • Contact opnemen met het bestuur.
  • De vertrouwenspersonen van de school inschakelen (Nelleke de Vries en Esther Voorburg).
  • Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.