Voor alle kinderen is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.
De kinderen blijven in de klas over bij de eigen leerkracht. Blijft uw kind af en toe over, wilt u dat dan steeds even melden, hetzij met een briefje, hetzij persoonlijk.

Het team organiseert de overblijf zelf, waarvoor de school aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage vraagt. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur via de ouderraad (OR). Van deze bijdragen worden speelmaterialen gekocht en andere spullen die de kinderen ten goede komen.