In verband met de overstap naar het continurooster per 31-8-2020 blijven alle kinderen van ’t Startblok dagelijks over. In de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad wordt bepaald hoe de aanschaf van onder andere (buiten) speelmateriaal geregeld gaat worden. Voorheen werd er door ouders 25 euro per jaar per leerling ten behoeven van onder andere de aanschaf van speelmateriaal als vrijwillige bijdrage bijgedragen.

Elke woensdag, donderdag en vrijdag zijn fruitdagen op ’t Startblok. Op deze dagen motiveren wij alle kinderen extra om fruit mee naar school te nemen.